Motie Ouwehand/Thieme: dieren­welzijn absolute voor­waarde in vrij­han­dels­ak­koorden


3 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Europese Unie dierenwelzijnsnormen gelden waar alle ondernemers aan moeten voldoen,

overwegende dat dit gelijke speelveld niet ondermijnd mag worden door import van producten van buiten de EU, waarvoor deze normen niet gelden,

spreekt uit dat voor het afsluiten van vrijhandelsakkoorden met derde landen het handhaven van de Europese normen voor dierenwelzijn voor alle producten die uit landen buiten de EU worden geïmporteerd, een absolute voorwaarde is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, CU, GL, LKLE, PvdD, PVV

Tegen

CDA, D66, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LVLI, PvdA, SGP, SP, VVD