Motie Ouwehand termijn onder­schrijden depo­si­tie­waardes Natura 2000-gebieden


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in bijna driekwart van de Nederlandse Natura 2000-gebieden de kritische depositiewaarde voor stikstof wordt overschreden,

constaterende dat de mate van overschrijding in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland de hoogste is in Europa,

constaterende dat de overheid voor Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding moet behouden of herstellen,

verzoekt de regering te erkennen dat in een gunstige staat van instandhouding de kritische depositiewaardes onderschreden worden,

verzoekt de regering een termijn te formuleren, die juridisch standhoudt, waarbinnen de kritische depositiewaardes van alle Nederlandse Natura 2000-gebieden onderschreden zullen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga