Motie Ouwehand inno­vaties enkel toestaan bij exten­si­vering en stalaan­pas­singen voor het dier


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet vol inzet op technologische stalaanpassingen om uitstoot van schadelijke stoffen in de veehouderij te beperken,

overwegende dat dergelijke investeringen verdere schaalvergroting stimuleren, om de investering te laten renderen,

constaterende dat technische bedrijfsaanpassingen ook kunnen worden ingezet voor extensivering van bedrijven, maar dat de minister van landbouw de keuze tussen grote veefabrieken en kleinschalige bedrijven met vrije uitloop aan de provincies laat,

verzoekt de regering, technologische innovaties enkel toe te staan als deze worden gekoppeld aan extensivering en stalaanpassingen gericht op het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, 50PLUS, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL, Van Haga