Motie Ouwehand verbod op mega­stallen


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voortdurende schaalvergroting in de veehouderij leidt tot steeds meer megastallen en nu ook de eerste gigastal,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat er geen nieuwe megastallen of gigastallen bij komen in ons land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga