Motie Ouwehand: stop met het gebruik van vrucht­baar­heids­hor­monen


18 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat naar schatting jaarlijks 200.000 tot 400.000 koeien met vruchtbaarheidshormonen worden behandeld,

constaterende dat vruchtbaarheidshormonen worden toegediend vanwege vruchtbaarheidsstoornissen die deels een neveneffect zijn van het fokken op toenemende melkproductie,

constaterende dat de toepassing van vruchtbaarheidshormonen een inbreuk levert op de integriteit en de intrinsieke waarde van de koe en onethisch is,

verzoekt de regering het gebruik van vruchtbaarheidshormonen in de melkveehouderij uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, D66, CU, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet