Motie Ouwehand: hou melk­vee­hou­derij grond­ge­bonden door maximaal aantal liter per hectare te stellen


13 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering overweegt om melkvee- of fosfaatrechten in te voeren zodra de groei van de melkveehouderij het nationale fosfaatplafond dreigt te overschrijden,

constaterende dat uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu blijkt dat een grondgebonden melkveehouderij behouden kan blijven als de overheid stuurt op het aantal dieren per hectare, aantal liters melk per hectare of een vastgestelde maximale mestproductie per hectare,

gelet op de breed gedeelde wens het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te behouden,

verzoekt de regering om, wanneer dat aan de orde is, in te zetten op een van de bovengenoemde opties en daarbij waarborgen op te nemen voor dierenwelzijn en -gezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, 50PLUS, GrK├ľ, GrBvK, Klein, VanVliet