Motie Thieme over het toelaten van een Europees burger­ini­ti­atief over vrij­han­dels­ak­koorden


19 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna 230 maatschappelijke organisaties en burgerbewegingen uit 21 lidstaten een Europees burgerinitiatief begonnen zijn rond de vrijhandelsverdragen tussen de EU en de VS en de EU en Canada (TTIP en CETA),

constaterende dat de Europese Commissie het verzoek voor dit burgerinitiatief heeft afgewezen,

overwegende het belang van het betrekken van burgers bij besluitvorming die hen zal raken,

verzoekt de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen om een Europees burgerinitiatief over deze vrijhandelsakkoorden toe te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, CU, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet