Motie Ouwehand- Smalling afspraken OSPAR-verdrag nakomen


11 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland het internationale OSPAR-verdrag heeft ondertekend dat dient ter bescherming van de zee,

constaterende dat Nederland afspraken in het kader van dit verdrag niet volledig uitvoert, zoals het instellen van een ecologisch coherent netwerk van beschermde gebieden,

verzoekt de regering de afspraken uit het OSPAR-verdrag na te komen,

en gaat over tot orde van de dag.

Ouwehand

Smalling


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: wantrouwen in kabinet om handelen gaswinning in Groningen

Lees verder

Motie Ouwehand het aanwijzen van de Borkumse Stenen als beschermd Natura-2000 gebied.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer