Motie Ouwehand het aanwijzen van de Borkumse Stenen als beschermd Natura-2000 gebied.


11 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan het beschermen van een ecologisch coherent netwerk van natuurgebieden op zee in het kader van Natura-2000,

constaterende dat de Borkumse stenen daar een belangrijk onderdeel van zijn,

constaterende dat Duitsland haar deel van de Borkumse Stenen wel heeft aangewezen als Natura-2000 gebied, terwijl Nederland dit tot op heden weigert,

verzoekt de regering, voor het einde van 2015, het Nederlandse deel van de Borkumse Stenen aan te wijzen als beschermd Natura-2000 gebied,

en gaat over tot orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrK├ľ, GrBvK, Houwers, VanVliet