Motie Ouwehand: wantrouwen in kabinet om handelen gaswinning in Groningen


3 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staat ernstig tekort is geschoten in haar verantwoordelijkheid de veiligheid van burgers te borgen bij de besluiten over de gaswinning in Groningen,

constaterende, dat waarschuwingen en adviezen over de veiligheid jarenlang in de wind zijn geslagen en dat het College voor de Rechten van de Mens heeft geconcludeerd dat de Staat daarmee de mensenrechten heeft genegeerd,

constaterende, dat ook nu rapporten, onderzoeken en waarschuwingen bekend zijn bij het kabinet waaruit blijkt dat het huidige gasproductieplafond onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid van burgers in Groningen,

constaterende, dat het kabinet zegt te betreuren dat de veiligheid van Groningers in het verleden onvoldoende is meegenomen in de besluiten, maar daar geen consequenties aan verbindt door de gaswinning daadwerkelijk te verlagen tot een te verantwoorden niveau,

concluderende, dat het kabinet bij de gaswinning in Groningen voorzienbare en afwendbare risico’s blijft nemen met de veiligheid van burgers,

zegt het vertrouwen op in het kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, 50PLUS

Tegen

PvdA, D66, VVD, SP, CDA, SGP, CU, GL, GroepBontesvanKlaveren, KuzuOzturk

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: voorbereidingen treffen voor een parlementaire enquête naar de besluitvorming over de gaswinning in Groningen

Lees verder

Motie Ouwehand- Smalling afspraken OSPAR-verdrag nakomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer