Motie Ouwehand: aanpak poot­pro­blemen in de melkvee- en kalver­hou­derij


13 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 80% van de koeien, als gevolg van onder meer gladde vloeren, pootproblemen heeft waaronder kreupelheid en klauw- en gewrichtsproblemen,

van mening dat het aantal koeien met pootproblemen in ieder geval niet mag groeien maar juist fors zou moeten afnemen,

verzoekt de regering doelstellingen te formuleren voor de aanpak van pootproblemen in de melkvee- en kalverhouderij,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, PVV, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, CU, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet