Motie Ouwehand over stoppen van de import van kippen­vlees van buiten de EU gedurende de corona­crisis


22 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vraag naar kippenvlees in de Europese Unie en Nederland sterk is afgenomen;

overwegende dat daarom verschillende boerenbelangenorganisaties hebben opgeroepen om de invoer van kippenvlees van buiten de EU te stoppen, met name uit Oekraïne, Brazilië en Thailand;

verzoekt de regering er bij de aankomende Raden op aan te dringen om in ieder geval gedurende de coronacrisis de import van kippenvlees van buiten de EU te stoppen, en voor deze positie steun onder andere lidstaten te vergaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen