Motie Ouwehand over uitdiepen van de Wester­schelde


8 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Westerschelde een uniek estuarium is met kwetsbare natuurwaarden waarover internationale beschermingsafspraken zijn gemaakt;

overwegende, dat het uitdiepen van de Westerschelde tot natuurschade leidt waarvoor conform internationale afspraken compensatie nodig is;

overwegende, dat door weerstand bij sommige betrokkenen natuurcompensatie nu al achterloopt;

van mening, dat in dit geval daarom voorkomen beter is dan genezen;

verzoekt de regering in overleg met Belgiƫ naar oplossingen te zoeken waardoor verdere verdiepingen van de Westerschelde niet meer aan de orde zullen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, CU, PVV, VVD