Motie Ouwehand over de afbouw van Europese visse­rij­sub­sidies


8 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat tijdens de afgelopen biodiversiteitstop in Nagoya is afgesproken om vanaf 2020 geen subsidies meer te verstrekken die schade berokkenen aan de biodiversiteit;

overwegende, dat mariene ecosystemen vanwege overbevissing, bijvangst en schadelijke vangsttechnieken aanzienlijk worden aangetast door de commerciƫle visserij;

verzoekt de regering op korte termijn met voorstellen te komen voor de afbouw van (Europese) visserijsubsidies naar nul in 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD