Motie Ouwehand over toetsing van de herin­tro­ductie van korhoenders op de Hoge Veluwe aan het door WUR ontwik­kelde afwe­gings­kader


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de herintroductie van gefokte dieren negatieve gevolgen kan hebben voor de nog aanwezige wilde exemplaren van dezelfde soort;

constaterende, dat er een afwegingskader is ontwikkeld door Wageningen Universiteit en Research (WUR) waarin randvoorwaarden zijn opgesteld om de negatieve gevolgen van herintroductie van diersoorten in kaart te brengen en af te wegen tegen de voordelen;

constaterende, dat dit afwegingskader nog niet is ingezet bij de afweging om een vergunning te verlenen voor de herintroductie van korhoenders op de Hoge Veluwe, terwijl dat wel gewenst is uit het oogpunt van duurzaam populatiebeheer;

verzoekt de regering om per direct de herintroductie van korhoenders op de Hoge Veluwe te toetsen aan het door WUR ontwikkelde afwegingskader en op basis daarvan de afgegeven vergunning te herijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD