Motie Ouwehand over slacht­ap­pa­raten waarmee op een humanere wijze kan worden gedood


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Nota dierenwelzijn wordt aangegeven dat over twee jaar een slachtapparaat gebruiksklaar en beschikbaar zal zijn waarmee vissen op een humanere wijze kunnen worden gedood;

constaterende, dat de minister de keuze voor het al dan niet gebruiken van deze apparaten wil overlaten aan de viskweek sector;

van mening, dat het met het oog op een beter dierenwelzijn en op een gelijk speelveld wenselijk is dat de gehele sector overgaat op de meest humane dodingmethode voor vissen die beschikbaar is;

verzoekt de regering om het gebruik van slachtapparaten waarmee vissen op een humanere wijze gedood worden, verplicht te stellen en hiertoe een plan van aanpak te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD