Motie Thieme c.s. over herin­voering van het wegen van beladen varkenstrans­port­wagens


16 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel transporteurs meer dieren in hun vrachtwagen laden dan is toegestaan volgens de transportverordening (EG nr. 1/2005);

constaterende, dat hierdoor dieren tijdens het transport niet de vereiste ruimte hebben wat kan leiden tot verwondingen, uitputting en sterfte;

van mening, dat te allen tijde dient te worden voorkomen dat veetransporteurs de maximum belading van vrachtwagens overschrijden;

verzoekt de regering voor het einde van dit jaar het wegen van beladen varkenstransportwagens weer in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD