Motie Ouwehand over onderzoek naar maat­schap­pe­lijke kosten door vervuiling


3 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het produceren van voedsel gepaard gaat met vervuiling van water, bodem en lucht en uitputting van natuurlijke hulpbronnen en dat hier hoge maatschappelijke kosten mee gemoeid zijn;

constaterende, dat de afwenteling van deze kosten op de samenleving bij gangbare voedselproducten hoger is dan bij biologische voedselproducten, met grote prijsverschillen als gevolg;

verzoekt de regering een onderzoek uit te voeren naar de maatschappelijke kosten als gevolg van vervuiling van water, bodem en lucht en vernietiging van natuurlijke hulpbronnen voor zowel de biologische als de gangbare voedselproductie,

verzoekt de regering de Kamer binnen een halfjaar te informeren over de opzet van het onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwhand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV