Motie Ouwehand over debat over ethische aspecten en welzijn van stier­kal­veren in de biolo­gische melk­vee­hou­derij


3 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de stierkalveren uit de biologische melkveehouderij grotendeels in de gangbare kalverhouderij worden opgefokt;

constaterende, dat de gangbare kalverhouderij ernstige welzijnsbeperkingen kent, zoals beperkte toegang tot drinkwater, gladde en harde stalvloeren en het ontbreken van uitloop naar buiten;

verzoekt de regering samen met de biologische melkveesector een debat te starten over de ethische en dierenwelzijnsaspecten ten aanzien van stierkalveren met als doel, tot een oplossing te komen voor de stierkalveren uit de biologische melkveehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV