Motie Ouwehand over niet langer auto­ma­tisch de Europese Commissie en de Efsa en Ctgb volgen


14 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat lidstaten een zelfstandige positie kunnen innemen wanneer de Europese Commissie voorstelt om een bepaald chemisch bestrijdingsmiddel toe te laten,

constaterende, dat eerdere toelatingen –op voorstel van de Europese Commissie en met een positief advies van EFSA en Ctgb- tot grote schade hebben geleid voor de natuur, zoals de zeer giftige neonicotinoïden,

verzoekt de regering niet langer automatisch de Europese Commissie en de Efsa en Ctgb te volgen, maar een zelfstandige positie in te nemen over de toelating van chemische bestrijdingsmiddelen, en daarbij het voorzorgsbeginsel toe te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen