Motie Ouwehand over mest­in­jecties niet langer toestaan


14 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het injecteren van mest in de bodem het bodemleven doodt, waardoor er minder voedsel is voor weidevogels,

verzoekt de regering mestinjecties niet langer toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, GKrol, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, PvdA, CU, VVD, SGP, SP