Motie Ouwehand over het sluiten van nert­sen­fok­ke­rijen


20 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het coronavirus is uitgebroken onder nertsen die in Nederland worden gefokt en gehouden voor bont;

constaterende dat aanvankelijk werd gedacht dat de kans op besmetting van mensen door nertsen verwaarloosbaar was, maar dat dat toch is gebeurd;

constaterende dat de commissie-Van Dijk de regering naar aanleiding van de Q-koortsepidemie dringend adviseerde voortaan het voorzorgsbeginsel te hanteren;

verzoekt de regering over te gaan tot de sluiting van nertsenfokkerijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand, Klaver, Azarkan en Krol


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga