Motie Van Raan: exit­stra­tegie voor fossiele acti­vi­teiten IHC


18 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft besloten om Royal IHC financieel te steunen zonder duurzaamheidsvoorwaarden te stellen;

overwegende dat Royal IHC schepen bouwt en onderdelen maakt voor de bagger- en offshore-industrie;

overwegende dat IHC daarmee bijdraagt aan klimaatschade en biodiversiteitsverlies;

overwegende dat een duurzame financiële situatie voor IHC alleen bereikt kan worden door in te zetten op de economie van de toekomst;

verzoekt de regering, om IHC alleen financieel te ondersteunen als het bedrijf een exitstrategie vormgeeft zodat het vanaf 2025 geen fossiele activiteiten meer faciliteert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, Van Haga