Motie Ouwehand over het niet meer kunst­matig reguleren van de ganzen- en smien­ten­po­pu­latie


16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de evaluatie van het opvangbeleid voor overwinterende ganzen en smienten uitwijst dat pogingen tot het reguleren van ganzen- en smientenpopulaties ertoe leiden dat de aantallen ganzen en smienten niet afnemen maar licht toenemen of afvlakken;

overwegende, dat het reguleren van ganzen- en smientenpopulaties door mensen niet effectief is, en dat bij niet-reguleren de aantallen zich zullen stabiliseren rondom een evenwicht;

verzoekt de regering het kunstmatig reguleren van de ganzen- en smientenpopulatie los te laten als uitgangspunt in beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid

Lees verder

Motie Ouwehand over het opnemen van vissenwelzijn in het werkprogramma VIP

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer