Motie Ouwehand over een onaf­han­kelijk onderzoek naar de uitvoe­rings­praktijk van het natuur­be­scher­mings­beleid


16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 de toets van de rechter dikwijls niet kunnen doorstaan;

constaterende, dat er al geruime tijd onduidelijkheid bestaat over de toetsing van activiteiten aan de Vogel- en Habitatrichtlijnen;

verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid, uitgaande van de verplichtingen voortkomend uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het totale aantal dieren dat in het kader van proefdieronderzoek wordt gefokt en/of gebruikt

Lees verder

Motie Ouwehand over het niet meer kunstmatig reguleren van de ganzen- en smientenpopulatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer