Eenden voeren


De Partij voor de Dieren vindt het voeren van eenden met brood niet gewenst. Eenden eten namelijk van nature zelf geen brood. Daarnaast zal de populatie alleen maar groter groeien met als gevolg dat de eenden overlast veroorzaken en er beheersmaatregelen worden genomen (zoals wegvangen of doden). Het frequent voeren met brood werkt ook zo ontregelend, dat eenden daardoor aanmerkelijk korter leven. Ook verstoort het de sociale verhoudingen binnen een groep. Tevens zorgen grote hoeveelheden brood ervoor dat de waterkwaliteit achteruit gaat, waar andere dier- en plantensoorten hinder van ondervinden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties