Motie Ouwehand over het opnemen van vissen­welzijn in het werk­pro­gramma VIP


16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel vangstmethoden verwondingen veroorzaken en dat gevangen vissen niet direct worden bedwelmd of gedood, maar een langdurige doodsstrijd ondergaan;

overwegende, dat het welzijn van vissen een plaats zou moeten hebben in het kabinetsbeleid dat zich richt op verduurzaming van de visserij;

verzoekt de regering vissenwelzijn als een van de voorwaarden in het werkprogramma Visserij Innovatie Platform (VIP) op te nemen en daarmee de ontwikkeling van humanere vangst- en dodingmethoden te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het niet meer kunstmatig reguleren van de ganzen- en smientenpopulatie

Lees verder

Motie Dibi/Ouwehand over het sluiten van gebieden in de Noordzee voor onder andere de visserij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer