Motie Ouwehand over het in de onder­zoeks­op­dracht opnemen van de natuur­lijke basis­be­hoefte van de verschil­lende vissoorten


24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onderzoek wordt uitgevoerd naar het welzijn van vissen in viskwekerijen;

constaterende, dat het onderzoek zich nu primair richt op visdichtheid en waterkwaliteitsparameters en geen aandacht geeft aan de natuurlijke basisbehoeften van de verschillende vissoorten of de mate waarin de vijf vrijheden van Brambell worden gerespecteerd, waaronder de mogelijkheid tot het vertonen van natuurlijk gedrag;

verzoekt de regering alsnog de natuurlijke basisbehoeften van de verschillende vissoorten in de onderzoeksopdracht op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, CU

Tegen

CDA, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD