Motie Ouwehand over het niet toestaan van nieuwe viskwe­ke­rijen totdat onderzoek is afgerond


24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat op dit moment geïnvesteerd wordt in viskweek, terwijl onderzoek naar het welzijn van de betreffende vissen en de milieubelasting van de viskweek voorlopig nog niet is afgerond;
overwegende, dat het onwenselijk is, een viskwekerijsysteem te stimuleren waarvan effecten op milieu en dierenwelzijn nog niet duidelijk zijn;
verzoekt de regering de start van nieuwe viskwekerijen en uitbreiding van bestaande viskwekerijen niet toe te staan, totdat onderzoek is afgerond en de Kamer zich heeft kunnen uitspreken over criteria op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD