Motie Ouwehand over geen taboes bij de aanpak om het ontstaan van nieuwe zoönosen te voorkomen


13 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat corona (SARS-CoV-2) een zoönose is — een infectieziekte die is overgesprongen van dier op mens — en dat wetenschappers erop wijzen dat een nieuwe zoönotische pandemie ieder moment kan uitbreken zolang er geen maatregelen worden genomen om ecosystemen te beschermen en het fokken, vangen en doden van dieren drastisch te beperken;

constaterende dat de Kamer de regering heeft verzocht om een plan van aanpak om het risico op het ontstaan van nieuwe zoönosen aanmerkelijk te verkleinen, maar dat de expertgroep daartoe nog moet worden ingesteld en de resultaten van hun werk op zijn vroegst voor de zomer van 2021 worden verwacht;

spreekt zorg uit over het voortbestaan van risico's op een nieuwe zoönotische pandemie;

spreekt uit dat er bij de aanpak om het ontstaan van nieuwe zoönosen te voorkomen geen taboes bestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen