Motie Ouwehand over een algemeen verbod op consu­men­ten­vuurwerk


13 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de afgelopen jaarwisseling het eenmalige vuurwerkverbod heeft geleid tot beduidend minder vuurwerkslachtoffers en minder schade, en dat de zorg daarmee ontzien is;

overwegende dat een groot aantal burgemeesters en artsen al veel langer vraagt om een algemeen vuurwerkverbod;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk tot een algemeen verbod op consumentenvuurwerk te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een tijdelijk vliegverbod

Lees verder

Motie Ouwehand over geen taboes bij de aanpak om het ontstaan van nieuwe zoönosen te voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer