Motie Ouwehand over een verbod op het commer­cieel houden en fokken van vlees­ko­nijnen


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Wetenschapswinkel Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht in 2002 heeft gesteld dat er grote gedragsstoornissen en gezondheidsproblemen voorkomen in de commerciële vleeskonijnenhouderij in Nederland, zoals maagdarmstoornissen, voetzoolbeschadigingen en misvormingen van de wervelkolom, met veel vroegtijdige sterfte tot gevolg;

voorts constaterende, dat de Wetenschapswinkel heeft gesteld dat een verbod op het fokken van vleeskonijnen noodzakelijk is zolang de overheid geen concrete stappen zet om de acute welzijnsproblemen onder konijnen in de landbouwsector aan te pakken;

overwegende, dat de minister van LNV te kennen heeft gegeven, niet bereid te zijn om welzijnsrichtlijnen op de stellen voor de commerciële konijnenhouderij;

verzoekt de regering om een verbod in te stellen op het commercieel houden en fokken van vleeskonijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD