Motie Ouwehand over het totale aantal dieren dat in het kader van proef­dier­on­derzoek wordt gefokt en/of gebruikt


11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat naast het aantal dieren dat wordt gebruikt in experimenten, een groeiend aantal proefdieren "in voorraad" wordt gedood en dat als gevolg daarvan het totaal aantal dieren dat jaarlijks in het kader van proefdieronderzoek wordt gedood, met 20% is gestegen ten opzichte van vijf jaar geleden;

overwegende, dat het kabinet desondanks in zijn communicatie over dierproeven uitsluitend spreekt over een daling van het aantal dierproeven;

van mening, dat hiermee een te rooskleurig beeld wordt geschetst van de werkelijkheid en dat dit in het kader van de maatschappelijke discussie over dierproeven ongewenst is;

verzoekt de regering in het kader van haar dierproevenbeleid voortaan (ook) te spreken over het totale aantal dieren dat in het kader van proefdieronderzoek wordt gefokt en/of gebruikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over etikettering van bestanddelen van geneesmiddelen

Lees verder

Motie Ouwehand over een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer