Motie Ouwehand over een meld­plicht voor bedrijven met een COVID-19-cluster


4 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat arbeidsmigranten volgens het OMT een risicogroep blijven voor uitbraken van COVID-19,

constaterende dat de GGD’en en het RIVM voor het zicht op deze risicogroep afhankelijk zijn van meldingen vanuit de bedrijven waar arbeidsmigranten werken,

constaterende dat het OMT om die reden een meldplicht adviseert voor bedrijven met COVID-19-clusters onder medewerkers,

verzoekt de regering een meldplicht in te stellen voor bedrijven van COVID-19-clusters onder medewerkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

Van Haga, CDA, FVD, CU, VVD