Motie Van Raan over het behalen van het Urgen­dadoel


4 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het op dit moment nog steeds onzeker is of de Urgendadoelstelling wordt gehaald;

verzoekt de regering, voor 31 december 2020 aanvullende maatregelen te nemen om te verzekeren dat het Urgendadoel wordt gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol, Van Haga