Motie Ouwehand over een fokverbod in de veehou­derij


4 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij steeds meer slachthuizen grote aantallen medewerkers besmet blijken te zijn met het coronavirus en dat een aantal slachthuizen om deze reden al is gesloten;

constaterende dat dit al begint te leiden tot overvolle stallen en een nog hogere druk op de overgebleven slachthuizen, met grote gevaren voor de dieren, de medewerkers en de volksgezondheid als gevolg;

verzoekt de regering zo snel mogelijk een (gedeeltelijk) fokverbod in te stellen in de veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over uniforme maatregelen in de gehele ov-keten om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over niet opnieuw nertsen plaatsen in "geruimde" bedrijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer