Motie Ouwehand c.s. over niet opnieuw nertsen plaatsen in "geruimde" bedrijven


4 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet overgaat tot het doden van alle nertsen op de bedrijven waar het coronavirus is aangetroffen — dat heet "ruimen";

constaterende dat nertsenfokkers van plan zijn om vervolgens hun stallen vol te zetten met nieuwe nertsen, waardoor het risico blijft bestaan dat het virus in deze sector blijft rondwaren;

spreekt uit dat in stallen van "geruimde" bedrijven niet opnieuw nertsen mogen worden geplaatst;

verzoekt de regering hier zorg voor te dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand, Klaver, Asscher, Marijnissen, Krol en Kuzu.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen