Motie over uniforme maat­re­gelen in de gehele ov-keten om de toegan­ke­lijkheid voor mensen met een beperking te waar­borgen


28 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel hulpbehoevenden en mensen met een beperking afhankelijk zijn van het ov; overwegende dat de genomen coronamaatregelen niet eenduidig zijn;

van mening dat het ov voor iedereen toegankelijk moet zijn en blijven; verzoekt de regering, om zo snel als mogelijk met uniforme maatregelen te komen, waarbij de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en hulpbehoevenden in de hele ov-keten wordt gewaarborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin
Van Esch
Kröger
Moorlag
Sazias


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over het meenemen van de fiets in de trein

Lees verder

Motie Ouwehand over een fokverbod in de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer