Motie Ouwehand over de personele inzet om bestaande afspraken te veran­deren


8 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet fors wil bezuinigen op het ambtelijk apparaat;

overwegende, dat het kabinet onder allerlei internationale uitspraken, zoals over de Westerschelde en over Natura 2000, wil uitkomen en daarvoor gaat bezien in hoeverre bestaande afspraken nog gewijzigd kunnen worden;

overwegende, dat het zoeken naar niet bestaande "rek en ruimte" in reeds gemaakte afspraken een langdurige exercitie is, waarvan weinig concreet resultaat verwacht kan worden;

verzoekt het kabinet te kwantificeren welke personele inzet nodig is om bestaande afspraken te proberen te veranderen, en wat deze inzet de samenleving kost,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, CU

Tegen

CDA, PvdA, PVV, SGP, VVD