Motie Ouwehand c.s. over defi­nitief aanwijzen van de Natura 2000-gebieden


8 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de definitieve aanwijzing van Natura 2000-gebieden mogelijk vertraging oploopt;

van mening, dat Nederland de in Europa afgesproken deadlines voor Natura 2000 dient te halen;

spreekt uit, dat de Natura 2000-gebieden in december 2010, volgens afspraak, definitief aangewezen moeten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
El Fassed
Van Veldhoven
Jacobi


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV