Motie Ouwehand over de besteding van geoor­merkte gelden uit het Fauna­fonds aan de ontwik­keling van alter­na­tieven voor afschot en verjaging


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat slechts de helft van de te besteden onderzoeksgelden uit het Faunafonds wordt besteed aan de ontwikkeling van alternatieven voor afschot;

constaterende, dat dit ongewenst is, mede gelet op de ambitie van de regering om het afschot van wilde dieren waar mogelijk te beperken;

verzoekt de regering alle financiƫle uitgaven vanuit het Faunafonds die geoormerkt zijn als onderzoeksbudget met betrekking tot ganzenopvang of schadebestrijding bij andere beschermde dieren te richten op het ontwikkelen van alternatieven voor afschot en verjaging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD, PVV

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, SP, VVD