Motie Ouwehand over een integraal plan van aanpak voor vervanging van afschot door alter­na­tieve, dier­vrien­de­lijke maat­re­gelen


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de LNV-begroting niet duidelijk maakt op welke wijze de minister zich wil inzetten voor de ontwikkeling en inzet van alternatieve preventieve middelen voor wildschadebestrijding;

constaterende, dat een duidelijk beeld van ambities, doelstellingen, effect-, en prestatie-indicatoren van belang is om de voortgang te kunnen monitoren en de inzet van financiƫle middelen te kunnen verantwoorden;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar met een integraal plan van aanpak te komen, inclusief een financiƫle paragraaf om het afschot van in het wild levende dieren zo veel als mogelijk is te vervangen door alternatieve, diervriendelijke maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD