Motie Ouwehand over aanscherping van de criteria voor inno­va­tie­sub­sidies op het gebied van duur­zaamheid


24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 100 mln. heeft toegezegd om het innovatieprogramma Food & Nutrition tot en met 2014 voort te zetten;

overwegende, dat het gewenst is dat de levensmiddelensector haar ecologische voetafdruk vermindert;

verzoekt de regering de criteria voor innovatiesubsidies aan te scherpen op het gebied van duurzaamheid en de Kamer hier op korte termijn een voorstel voor te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV