Motie Thieme/Braakhuis over afschaffing van veemarkten


24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veemarkten een bron van dierenleed zijn en dierziekten verspreiden;

constaterende, dat vanuit de veehouderij al sinds de MKZ-uitbraak in 2001 gepleit wordt voor een verbod op veemarkten;

overwegende, dat veemarkten bovendien overbodig zijn gezien de alternatieven op digitaal gebied, zoals virtuele veemarkten;

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om binnen afzienbare termijn te komen tot een afschaffing van de veemarkten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Braakhuis


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD