Motie Ouwehand: Maak inzich­telijk welk deel van natuur­budget ook echt naar natuur gaat


16 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat (een deel van) het natuurbudget wordt besteed aan herstelmaatregelen om ontwikkelingsruimte te creëren voor onder andere de intensieve veehouderij,

verzoekt de regering inzichtelijk te maken welk deel van het natuurbudget ten goede komt aan daadwerkelijke versterking van de natuur en welk deel wordt ingezet voor het herstel van schade als gevolg van bovenmatige stikstofbelasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50+, GrBvK, VanVliet