Motie Ouwehand: neem doelen van Kader­richtlijn Water op in Program­ma­tische Aanpak Stikstof (PAS)


16 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de doelen van de Kaderrichtlijn Water op te nemen in de Programmatische Aanpak Stikstof,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50+

Tegen

VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrBvK, VanVliet