Motie Ouwehand: Lucht­haven Twente niet onder de crisis- en herstelwet


23 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ontwikkeling van luchthaven Twente waardevolle natuur aantast,

overwegende dat het tevens zeer de vraag is of dit project economisch haalbaar is,

overwegende dat het uitgangspunt van de crisis- en herstelwet is dat het om maatschappelijk gewenste projecten moet gaan,

constaterende, dat de crisis- en herstelwet nu wordt gebruikt om dit controversiƫle project door te zetten en de hoger beroepsmogelijkheden van burgers en belangengroepen in te perken,

verzoekt de regering de ontwikkeling van luchthaven Twente van Bijlage II van de crisis- en herstelwet af te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, CU, SGP, Bontes