Motie Thieme: een Breed Maat­schap­pelijk Debat orga­ni­seren over de over­dracht van bevoegd­heden naar de Europese Unie


21 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van sluipende overdracht van vergaande bevoegdheden aan Brussel,

overwegende dat het Burgerforum-EU terecht stelt dat Nederlandse burgers zeggenschap zouden moeten krijgen in de overdracht van bevoegdheden die de soevereiniteit van Nederland aantasten,

verzoekt de regering een Breed Maatschappelijk Debat te organiseren over de overdracht van bevoegdheden naar de Europese Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, CU, SGP, Bontes

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: geen schriftelijke stemmingen over toelating van gentechmais in de EU

Lees verder

Motie Ouwehand: Luchthaven Twente niet onder de crisis- en herstelwet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer