Motie Ouwehand: Eemshaven niet onder de crisis- en herstelwet


23 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Eemshaven al vele jaren te kampen heeft met onaanvaardbare problemen op het gebied van externe veiligheid, geluid, geur en stikstof,

constaterende dat opname van dit gebied in de crisis- en herstelwet ervoor zorgt dat het oplossen van de milieu- en natuurproblemen nog verder buiten beeld raakt omdat de milieunormen nu voor een periode van 10 jaar niet langer van toepassing zullen zijn voor dit gebied,

verzoekt de regering de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied onder de crisis- en herstelwet ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, CU, SGP, 50+, Bontes