Motie Ouwehand: kijk naar hele levens­cyclus bij subsi­di­eeren van duurzame energie


27 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we aan het begin staan van de energietransitie van fossiel naar duurzaam en dat deze transitie forse investeringen vergt,

constaterende dat er ook bij de productie van hernieuwbare energie nadelige milieueffecten kunnen optreden,

van mening dat we elke euro die beschikbaar is voor deze energietransitie zo duurzaam mogelijk moeten besteden,

verzoekt de regering er bij de toekomstige toekenning van subsidies voor duurzame energie voor te zorgen dat de gehele levenscyclus van de opgewekte kilowatturen in ogenschouw wordt genomen, om zo de meest duurzame vormen van hernieuwbare energie voorrang te kunnen geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, 50PLUS, SGP, ChristenUnie, Kuzu/Ă–zturk, Klein

Tegen

PvdA, VVD, CDA, PVV, VanVliet, Houwers, Bontes/VanKlaveren